Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8781804274

REGON:
381307252

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Książki
87-222 Szczuplinki 11

Numer telefonu: 500794993
Adres e-mail: szczuplinskiezurawie@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie organizacją pozarządową która powstała w 2018 roku w niewielkiej miejscowości Szczuplinki.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadziliśmy działania charytatywne dla osób samotnych oraz pomoc społeczną w tym niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu aktywizację i integrację mieszkańców w tym organizowanie spotkań dla mieszkańców. Stowarzyszenie włącza się do działań sołeckich poprzez współpracę z Radą Sołecką. Bierzemy udział w imprezach lokalnych gdzie promujemy kuchnię staropolską.

Kolejnym zrealizowanym projektem jest projekt pn. Razem dla wsi gdzie została przeprowadzona rewitalizacja- terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi. Stowarzyszenie podczas realizacji projektów zaangażowało wielu wolontariuszy. Nawiązana została współpraca z lokalnymi firmami które chętnie w ramach projektu Razem dla wsi włączyły się w rewitalizację ważnych dla wsi miejsc.

Data rejestracji: 12.04.2021