Baza Partnerów KSOW

Fundacja Wespół

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7252297049

REGON:
385479381

Adres siedziby:
łódzkie
ul. Piotrkowska 137/139
90-434 Łódź

Numer telefonu: 604184576
Strona WWW: fundacjawespol.pl
Adres e-mail: zarzad@fundacjawespol.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja Wespół powstała w 2020 roku w Łodzi. Działalność fundacji skupia się na na rewitalizacji zabaw i gier tradycyjnych - wciąż niewykorzystanego elementu dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Ponadto realizujemy otwarte niekomercyjne przedsięwzięcia samodzielnie i w partnerstwach aktywizujące społeczności lokalne i służące integracji międzypokoleniowej poprzez sport . Za przykład takiego projektu uznać można Międzypowiatowy Turniej Piłkarskich Pokoleń z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku który odbył się latem 2020 w Lwówku. Inne nasze działania ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz promocję innowacji społecznych na obszarach wiejskich. Przykładem takiej inicjatywy jest konferencja naukowa Innowacje społeczne na wsi która odbyła się jesienią 2020 roku. Fundacja jest szczególnie otwarta na współpracę z przedstawicielami wiejskich organizacji pozarządowych typu LZS OSP i KGW - wierzymy że wespół możemy zdziałać więcej.

Data rejestracji: 26.03.2021