Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Mrówka w Borowikach

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5441540248

REGON:
384644553

Adres siedziby:
podlaskie
Borowiki 15
17-332 Borowiki

Numer telefonu: 579165263
Adres e-mail: kgwborowiki@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Integracja społeczna aktywizacja społeczności lokalnej. Doświadczenie w organizacji transgranicznej turystyki rowerowej

Data rejestracji: 19.03.2021