Baza Partnerów KSOW

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
924 186 43 10

REGON:
080304433

Adres siedziby:
lubuskie
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa

Numer telefonu: 68 377 47 17
Strona WWW: www.Bory.org.pl
Adres e-mail: biuro@bory.org.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jako organizacja jesteśmy związania z LEADEREM od samego początku włącznie od schematu II. Wówczas jako fundacja a od roku 2009 jako stowarzyszenie. Funkcjonujemy na terenie 10 gmin z czego 7 z nich leży po stronie województwa lubuskiego a 3 po stronie województwa dolnośląskiego. Od wielu już lat wspólnie z naszymi członkami i partnerami wdrażamy zapisy naszej strategii co niewątpliwie przekłada się na rozwój regionu. W obecnym okresie programowania ciężką pracą osiągamy stawiane sobie cel. Dzięki temu dwukrotnie uzyskaliśmy bonusy finansowe co pozwoliło nam na stworzenie wielu miejsc pracy rozwój przedsiębiorczości oraz infrastruktury.

Data rejestracji: 03.03.2021