Baza Partnerów KSOW

European Carbon Farmers

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

Adres siedziby:
pomorskie
Stobiec 21
82-103 Stegna

Numer telefonu: 0048692477747
Strona WWW: https//www.europeancarbonfarmers.com/
Adres e-mail: info@europeancarbonfarmers.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi

Opis dotychczasowej działalności:

European Carbon Farmers promuje rolnictwo węglowe i rozwija mechanizm rolniczych kredytów węglowych w Polsce.

Europejscy Rolnicy Węglowi - pobierz broszurę

Europejscy Rolnicy Węglowi - pobierz prezentację

European Carbon Farmers - download brochure

European Carbon Farmers - download presentation

 

Data rejestracji: 02.03.2021