Baza Partnerów KSOW

Fundacja EKOOSTOJA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7722405968

REGON:
361433251

Adres siedziby:
łódzkie
Plac Wolności 28
97-540 Pławno

Numer telefonu: 608729046
Strona WWW: www.ekoostoja.com
Adres e-mail: biuro@ekoostoja.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja EKOOSTOJA to podmiot, który powstał w celu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności ochrona rolniczej różnorodności biologicznej. Aktualnie realizuje swoje cele statutowe poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacji, wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie pozyskania środków unijnych. Dodatkowo, realizuje projekty unijne ukierunkowane na edukację i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu bartnictwa i pszczelarstwa.

Mając na uwadze swoje cele statutowe, w szczególności ochronę rolniczej różnorodności biologicznej, w tym powrót do podstawowych zasad upraw ekologicznych, Fundacja rozwinęła swoją działalność, poprzez stworzenie mobilnej, ekologicznej pasieki pszczelej. Projekt miał na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, poprzez powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół. Ponadto, spowoduje wzrostu przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Fundacja nawiązała również współpracę z KSOW Województwa Łódzkiego w celu partnerskiej realizacji projektu pt. "Pszczoły jako jeden z elementów kształtujących rolnictwo ekologiczne" - jest to jedna z operacji jaka została realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW w latach 2016-2017. Trzy dniowe szkolenia były skierowane do 150os zamieszkałych na terenach wiejskich woj. łódzkiego, z zakresu prowadzenia prawidłowej gospodarki pasiecznej, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ponadto, otrzymała również dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację projektu "Bartnictwo szansą na ochronę dzikich pszczół", w którym wzięło udział 45os z terenów wiejskich woj.łódzkiego.

Data rejestracji: 10.12.2016