Baza Partnerów KSOW

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa

NIP:
5251944103

REGON:
000325890

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Numer telefonu: (22) 826-94-36
Strona WWW: http://www.irwirpan.waw.pl
Adres e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest jednostką badawczą, którą charakteryzuje interdyscyplinarne podejście do przedmiotu badań, jaki stanowią wiejskie obszary kraju. Rolnictwo w pracach badawczych Instytutu od początku stanowi tylko fragment znacznie szerszej problematyki wiejskiej. Z tego względu w Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa. W ciągu ostatnich lat eksperci Instytutu byli zatrudniani zarówno przez wiele międzynarodowych organizacji, jak i instytucji rządowych.

 

Instytut od ponad 40 lat prowadzi badania naukowe oraz eksperckie. Wyniki badań publikowane są m.in. w wydawanym przez Instytut kwartalniku Wieś i Rolnictwo oraz publikacjach książkowych.

 

Instytut współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Umowy o współpracy podpisane zostały m.in. z instytucjami z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Azji i Australii.

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

 

Instytut otrzymał w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A w rankingu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

 

Instytut został wyróżniony przyznaniem logo HR Excellence in Research.

Data rejestracji: 09.12.2016