Baza Partnerów KSOW

Małopolska Organizacja Turystyczna

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6762202113

REGON:
356372852

Adres siedziby:
małopolskie
Rynek Kleparski 4/13
31-150 Kraków

Numer telefonu: 12 421 16 04
Strona WWW: www.mot.krakow.pl
Adres e-mail: biuro@mot.krakow.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

-integracja środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej oraz stowarzyszeniami związanymi z turystyką jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami

- stwarzanie warunków do powstawania, stymulowania oraz rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce

- kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Krakowa i regionu na targach krajowych i zagranicznych

Data rejestracji: 08.12.2016