Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Łaziska
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Działalności KGW ma bardzo szeroki zakres. Wynika on z potrzeb kobiet z naszej społeczności ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy działania. Koncentruje…
Agro Wydawnictwo
wielkopolskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Agro Wydawnictwo Sp. z o.o. powstało w 2015 roku. Założycielom przyświecała idea stworzenia magazynu rolniczego skierowanego do średnich i wielkoobszarowych gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych. W styczniu 2016 roku ukazało się…
Fundacja Inicjatywa dla Opatówka
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” powstała w kwietniu 2015 roku z inicjatywy fundatora Mateusza Walczaka który został również pierwszym prezesem zarządu. Wcześniej jako grupa nieformalna „Inicjatywy dla Opatówka” organizowała cieszące się…
Gmina Biskupiec
warmińsko-mazurskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Biskupiec położona jest w województwie Warmińsko-Mazurskim w powiecie nowomiejskim. Jest gminą typowo wiejską o charakterze rolniczo - przemysłowym, o czym świadczy rozległy obszar zajmowany przez użytki rolne, wynoszący 1504880 ha. Gmina liczy…
Halina Wałęsa
wielkopolskie, Osoba fizyczna
Od wielu lat działam na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie produktów lokalnych, rękodzieła i folkloru. Jestem kierownikiem zespołu ludowego Kalina z Nowej Wsi a przez wiele lat byłam przewodniczącą KGW. W sposób…
Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni
podkarpackie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Gminny Ośrodek Kultury, to instytucja kultury działająca na terenie gminy Lubenia, która współpracuje z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami. Realizuje swoje zadania statutowe w zakresie ochrony tworzenia i upowszechniania kultury poprzez…
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce
opolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce - działamy kulturalnie i sportowo w Praszce i szesnastu sołectwach naszej gminy. Nasze działania są w Domu Kultury Hali Sportowej Kinie boisku Orlik Pływalni NEMO i dziewięciu prężnie działających…
Academy Alfa Sp. z o.o.
świętokrzyskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Academy Alfa zajmuje się doradztwem w celu zwiększenia sprzedaży optymalizacji łańcuchów dostaw dywersyfikacji modeli biznesowych oraz wprowadzania innowacyjnych produktów a także tworzeniem lokalnych marek produktów spożywczych. Wizją firmy jest…
Scarlet Oak Sp. z o.o.
mazowieckie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Firma od wielu lat zajmuje się wprowadzaniem polskich towarów na rynki zagraniczne we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami sektora rolniczego i przemysłowego. Oferuje kompleksowy pakiet usług obejmujący przygotowanie polskich producentów pod…
EduEuro Consulting Łukasz May
wielkopolskie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Od 2011 prowadzę działalność szkoleniowo doradczą w różnych dziadzinach życia społecznego. Szkolenia nakierowane są na aktywizacje zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wsparcie III sektora. W ramach usług doradczych współpracuję…