Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zostało zawiązane w roku 2006. Na swoim koncie ma zwieńczone sukcesem projekty ze schematu I Leadera, Leadera + oraz wiele pomniejszych. Z bardzo dobrym wynikiem zakończono wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w…
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
WSS poprzez rejestrację w 1991 roku, zapoczątkowało ruch stowarzyszeń sołtysów w Polsce. Zrzesza ponad 1600 członków z 40 gmin dawnego województwa konińskiego. Posiada bazę wszystkich sołtysów w Polsce. Za cel stawia dbałość o interesy sołtysów,…
Towarzystwo Samorządowe
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
TS to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca działaczy samorządu terytorialnego. Podejmuje inicjatywy związane z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania aktywności społecznej. Działania zmierzają…
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
małopolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251 z 2004 r., poz. 2507 z późn. zm.) prowadzi działalność obejmującą zadania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego…
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
mazowieckie, Związek lub organizacja rolników, kółko rolnicze
W zeszłym roku zrobiliśmy ponad 320 szkoleń w 6 województwach z rachunkowości w gospodarstwie rolnym, w tym i zeszłym roku łącznie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie, były też realizowane pikniki i warsztaty w ramach…
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
mazowieckie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie działa na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. Zakres działań CDR w Brwinowie obejmuje - przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych…
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów to federacja lokalnych stowarzyszeń. Zrzesza ich obecnie 31 i skupia ponad 17 tyś. sołtysów. Misją KSS jest "Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności…
Podkarpacka Izba Rolnicza
podkarpackie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Podkarpacka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczy województwa podkarpackiego. Głównym celem i podstawowym zadaniem podkarpackiego samorządu rolniczego jej działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych…
Fundacja Aktywne Społeczeństwo
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w różnych formach (zimowiska, kolonie letnie, półkolonie itp) - organizacja szkoleń i konferencji o różnorodnej tematyce (przedsiębiorczość, młodzież wiejska, tworzenie pozycji lidera,…
Fundacja Młodzieży Wiejskiej
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Młodzieży Wiejskiej jest organizacją reprezentującą interesy młodych ludzi, w szczególności zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce. Nadrzędnym celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych oraz stwarzanie…