Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Podlaska Izba Rolnicza
podlaskie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Podlaska Izba Rolnicza zajmuje się : doradztwem rolniczym, szkoleniami, opiniowaniem aktów prawnych, poradami prawnymi, działaniem na rzecz polskiego rolnictwa i rolnika, współpracą z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa, a…
Fundacja "DROGOWSKAZY"
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Realizujemy działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców terenów wiejskich, zwłaszcza seniorów oraz w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się również ekonomia społeczna.
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
małopolskie, Rolnicze zrzeszenie branżowe i sektorowe (m.in.: klastry)
MZHK w Krakowie działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe. Związek wykonuje zadania zlecone przez MRiRW na podstawie umów i pełnomocnictw w zakresie: 1.Identyfikacji koniowatych 2.Administrowania księgami koni hodowlanych i oceny wartości…
Gmina Strumień
śląskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Strumień jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 58,46 km 2, którą zamieszkuje prawie 13 tys. osób. W jej granicach administracyjnych leży miasto Strumień i sześć sołectw: Bąków, Pruchna, Drogomyśl, Zabłocie, Zabłocie-Solanka i Zbytków. Gmina…
Gmina Jadów
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Jadów, powiat Wołomiński, województwo Mazowieckie
AS BIO-ENERGY
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Opracowaliśmy i wdrażamy: - uprawy roślin energetycznych z przeznaczeniem na wygazowanie w Bioelektrowniach Rolniczych, - innowacyjną technologię przetwarzania kiszonek roślin energetycznych na biogaz, - produkcję innowacyjnych nawozów organiczno…
Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
-wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących lasów prywatnych -krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego -działania na rzecz integracji środowiska właścicieli lasów prywatnych -pomoc właścicielom lasów prywatnych w…
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno - Spożywczego S.A.
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. jest spółką akcyjną powstałą w 1995 roku. Zajmujemy się głównie organizacją rynku hurtowego w zakresie obrotu handlowego artykułami rolno-spożywczymi i kwiatami (branża dominująca) oraz obsługą i…
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
zachodniopomorskie, Rolnicze zrzeszenie branżowe i sektorowe (m.in.: klastry)
Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności: Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka. Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka. Podejmowanie zadań…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"
małopolskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” funkcjonuje w formie stowarzyszenia i zgodnie z zapisami jego Statutu działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację strategii…