Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Rozwoju Subregionu Wałbrzyskiego została zarejestrowana w KRS w czerwcu 2019 roku z siedzibą w Dzierżoniowie. Od tej pory fundacja stale się rozwija i podejmuje różne działania. Począwszy od wsparcia dla lokalnych klubów piłkarskich z…
GMINA DZIADOWA KŁODA
dolnośląskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Dziadowa Kłoda położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Według podziału na jednostki fizyczno- geograficzne regionalizacji Polski wschodnia część gminy położona jest w makroregionie Nizina Południowo Wielkopolska w…
Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich
świętokrzyskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich Powiatowa Rada Kół Gospodyń została powołana 20 czerwca 2020 r. z inicjatywy Starosty Powiatu Koneckiego- Grzegorza Pieca oraz Justyny Rupniewskiej. Zebranie założycielskie odbyło się w Zabytkowym…
COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
podlaskie, Spółka cywilna
COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. zrealizowało w latach 2015 - 2021 ponad 34 projekty sfinansowane w ramach RPO Województwa Podlaskiego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz PO WER 2014 - 2020. Ogólna wartość pozyskanych…
KGW w Szklarach
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
KGW w Szklarach to przede wszystkim działalność oświatowo-kulturalna na rzecz rozwoju wsi Szklary oraz Gminy Jerzmanowice Przeginia. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz kultywowania oraz podtrzymywania tradycji lokalnych. KGW Szklary…
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” działa głównie na terenie województwa podlaskiego. Prowadzi liczne działania na terenach wiejskich m.in. prowadzi szkolenia i aktywizację zawodową dla osób wykluczonych społecznie w tym również…
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba - Błękitna Kraina
pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba – Błękitna Kraina, funkcjonuje na ternie miasta Łeba i powiatu lęborskiego od roku 2004. Od początku istnienia LOT Łeba – Błękitna Kraina na zlecenie Gminy Miejskiej Łeba prowadzi całoroczny punkt informacji…
Muzeum Kultury Ludowej
warmińsko-mazurskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Wystawy - Muzeum i Park Etnograficzny nad Węgorapą, imprezy folklorystyczne, pracownie rękodzielnicze ceramiki, tkactwa, kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej, warsztaty i zajęcia edukacyjne, wykłady prelekcje lekcje muzealne z zakresu…
Ochotnicza Straż Pożarna w Puńsku
podlaskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1934 r. Jednostka obecnie liczy 56 członków. W latach 1961-1963 została wybudowana remiza strażacka. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.OSP na…
KREATYWNIE AKTYWNI
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie KREATYWNIE AKTYWNI zostało zarejestrowane w KRS 15 czerwca 2021 roku. Organ sprawujący nadzór Starosta Krakowski. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i bieżącej działalności http//www.ckip.igwa.pl/p197stowarzyszenie-kreatywnie-aktywni…