Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Nasza Wieś
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Jesteśmy organizacją działającą od 2009 roku może z niewielkim doświadczeniem lecz dużym potencjałem. Członkowie naszej organizacji chętnie włączają się we wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne i obywatelskie. Współpracujemy z Gminą Płużnica,…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "POLCENTRUM"
łódzkie, Lokalna Grupa Działania
Działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju terytorialnego na obszarze 6 gmin
Powiat Bieszczadzki
podkarpackie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa…
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
łódzkie, Jednostka samorządu terytorialnego
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego obejmuje 7 parków krajobrazowych leżących na terenie województwa łódzkiego oraz fragmentarycznie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego. W skład Zespołu wchodzą: PK…
Fundacja Moniki Pyrek
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od programu stypendialnego „Skok w Marzenia”. Program współtworzony jest z firmą NETTO. Jego celem jest ufundowanie stypendiów dla uzdolnionej sportowo młodzieży. Pierwszy etap programu jest realizowany 
w latach…
Stowarzyszenie Odnowa Targowa
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Nasza organizacja powstała w 2012 roku w celu poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Realizowaliśmy projekty w ramach osi IV LEADER 2007 - 2014, ze środków pochodzących z dotacji gminnych, powiatowych , a także z WFOŚiGW w…
Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek
pomorskie, Grupa producentów
Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek od 1998 r. zrzesza plantatorów truskawek. W roku 2009 skutecznie zgłosiło Komisji Europejskiej produkt regionalny "truskawka kaszubska" do uznania za Chronione Oznaczenie Geograficzne. Zrealizowało…
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
pomorskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Jesteśmy Samorządową Instytucją Kultury w gminie wiejskiej położonej w centrum Kaszub. Chmielno - Letnia Stolica Kaszub jest gminą turystyczną o bogatym dziedzictwie kulturowym. Tutaj działa od dziesięciu pokoleń pracownia ceramiki Neclów, od blisko…
Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika - Nauka - Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania
podkarpackie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika Nauka Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania powstało w roku 2006 i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Rzeszowie w dniu 7 kwietnia 2006 roku. W wyniku poszerzenia…
Powiat Tarnowski
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Powiat Tarnowski jako jednostka samorządu terytorialnego działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in: edukacji…