Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
łódzkie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
KRUS jest instytucją państwową odpowiedzialną za ubezpieczenie społeczne rolników. Jednym z zadań jest upowszechnianie wśród mieszkańców wsi dobrych praktyk bezpiecznej pracy w rolnictwie. na przełomie lat dzięki działalności prewencyjnej Kasy…
Forum Powiatu Garwolińskiego
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 Leader z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.LGD dysponowała budżetem w ramach LSR w kwocie 8 673 204 zł na realizację działania 413. PROW Wdrożenie lokalnej…
Urząd Miejski w Radłowie
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Urząd Miejski w Radłowie jest jednostką samorządowa, siedzibą gminy jest miasto Radłów. Gmina składa się z 14 sołectw Biskupice Radłowskie, Brzeźnica, Glów, Łęka Siedlecka, Marcinkowice, Niwka, Przybysławice, Radłów, Sanoka, Siedlec, Wał-Ruda, Wola…
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne jest organizacją pozarządową działającą od 2009 r. (wcześniej działało w ramach Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne"). Głównym celem naszej działalności jest; - podnoszenie…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Od początku istnienia, tj. od 2006r. LGD „Kurpsie Razem” realizowała szereg projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W latach 2009-2015 wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Za jej pośrednictwem mieszkańcy,…
Gmina Gromadka
dolnośląskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Prowadzona działalność wynika z zadań wymienionych w Ustawie o samorządzie gminnym.
Zespół Szkół w Niećkowie
podlaskie, Szkoła lub placówka oświatowa
Zespół Szkół w Niećkowie kształci w zawodach rolniczych: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik hodowca koni, oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w kwalifikacji R3 prowadzenie produkcji rolniczej i R16…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie
dolnośląskie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie obejmuje obszar 18 Gmin w południowo - zachodniej części województwa dolnośląskiego w trójgraniczu Polska_Czechy_Niemcy .Jesteśmy Partnerstwem trójsektorowym powstaliśmy oddolnie. Nasze działania: -…
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
podlaskie, Szkoła lub placówka oświatowa
Jako placówka oświaty zrealizowaliśmy wiele projektów w tym tj. "Czytam więc wiem" "NEO Szkoła czyli Nowoczesność-Efektywność-Organizacja" "Socrates" "Młodzieżowe Media Obywatelskie - zwierciadłem świadomego, aktywnego obywatela" Dodatkowo…
Farmer Group Sp z o.o.
dolnośląskie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Pod spółką udało nam się zrzeszyć grupę gospodarstw wielkopowierzchniowych (od 400 do 5000ha). W ciągu 2 lat omijając pośredników podpisaliśmy umowy z największymi producentami nawozów, środków ochrony roślin, nasion i olei mineralnych w Polsce i na…