Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Powiat Wołomiński
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Zakres działalności powiatu wynika z ustawy o samorządzie powiatowym. Od wielu lat odnosimy sukcesy w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania w obszarach działalności powiatu, które wymagają wysokich nakładów finansowych. Są nimi przede wszystkim…
Gmina Miasto i Gmina Serock
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Przedmiotem działalności Gminy Miasto i Gmina Serock, jako jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie ze statutem jest: 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz organizowanie życia publicznego gminy. 2. Udostępnianie mieszkańcom obiektów…
Gmina Pawłowiczki
opolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
jesteśmy beneficjentami PROW od 2007 r.
Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Mazowiecko-Podlaskie Stow. Agroturystyczne działa od 20 lat na terenie wsch. Mazowsza. Zrzesza ok.60 członków, swym zasięgiem obejmuje 9 powiatów. Nasza działalność to m.in. promocja regionu, turystyki, żywności - produktów tradycyjnych i lokalnych …
Gmina Czarny Dunajec
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Czarny Dunajec realizuje szereg zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i działań infrastrukturalnych. Jednym z największych zarówno kosztowo jak i pod względem grupy odbiorców było zrealizowanie projektu pn."…
Urząd Miasta i Gminy Drobin
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Misją Urzędu Miasta i Gminy Drobin jest działać sprawnie, przyjaźnie i bezpiecznie. Podejmujemy działania w celu zgodnego z prawem, szybkiego załatwiania spraw naszych klientów. W…
Gmina Radłów
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Radłów zrealizowała wiele inwestycji z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Korzystaliśmy ze środków PROWu, MRPO ale także ze środków POIiŚ. Zrealizowaliśmy zadania dot. odnowy wsi, podstawowych usług dla ludności a także projekty związane z…
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin
podkarpackie, Lokalna Grupa Działania
LGD działa od 2006 r. Obszarem działania jest obszar gmin: Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. w woj. podkarpackim. LGD w latach 2009-2015 zrealizowała projekt dot. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na kwotę ponad 13 mln PLN. …
Gmina Pilchowice
śląskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina angażuje się w program osnowy wsi, jest aktywnym partnerem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska, podejmujemy szereg działań na rzecz aktywizowania trzeciego sektora na terenie gminy -promocja i realizacja funduszu sołeckiego, stała współpraca z…
PTEA Wszechnica Sp. z o. o.
podkarpackie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Jesteśmy firmą szkoleniową. Szkolimy w bardzo szerokim zakresie poczynając od liceum dla dorosłych i szkoły policealnej, a kończąc na studiach podyplomowych. Możemy szkolić na terytorium całej Polski, ale obszarem naszej głównej aktywności są…