Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Gmina Wiśniowa
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Wiśniowa jako j.s.t. zrealizowała wiele działań w ramach PROW i LEADER.
"Zielony Wierzchołek Śląska"
śląskie, Lokalna Grupa Działania
W skład LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” wchodzi 9 gmin: Blachownia, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka. Obszar LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” położony jest w północno-zachodniej części województwa…
Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na ochronie i promocji unikatowego zabytku sztuki sakralnej - zespołu klasztornego w Ratowie z XVIII wieku, działalność kulturalną, edukacyjną, sportową, rekreacyjną na rzecz społeczności lokalnej oraz…
Sanktuarium św. Antoniego z Padwy
mazowieckie, Inne niż wyżej wymienione
Sanktuarium od 2011 prowadzi działalność społeczną, w tym w szczególności, kulturalną, edukacyjną, mającą na celu włączenie społeczne. Działalność polega m.in. na organizacji warsztatów, pikników rodzinnych, innych przedsięwzięć rekreacyjnych,…
Izba Rolnicza w Opolu
opolskie, Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)
Głównym zadaniem Izby Rolniczej w Opolu jako jednostki organizacyjnej samorządu rolniczego jest rozwiązywanie problemów rolnictwa i reprezentowanie problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej rolników. Swoje zobowiązania…
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne…
Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy"
śląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" została założona 19 maja 2006 r. jako wynik prac i uczestnictwa przedstawicieli organizacji i instytucji oraz osób prywatnych z terenu gmin Gilowice, Łękawica, Ślemień, Świnna w Pilotażowym…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy
podkarpackie, Lokalna Grupa Działania
LGD funkcjonuje od grudnia 2008 r. Swoim zasięgiem obejmuje trzy gminy, gminę Leżajsk, miasto Leżajsk oraz miasto i gminę Nowa Sarzyna. Stowarzyszenie liczy 68 członków.
Zielone Mosty Narwi
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi powołane zostało na terenie województwa mazowieckiego w powiecie pułtuskim na obszarze trzech gmin: Pokrzywnica, Winnica i Zatory w 2006 r. W 2008r. rozszerzono je i obecnie obejmuje obszar…
Gmina Dobre Miasto
warmińsko-mazurskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Dobre Miasto jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie Warmińsko-Mazurskim. Gmina posiada bogaty potencjał gospodarczy. Jest to miejsce atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów czy turystów a także przyjazne środowisku…