Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości (SRP) działa od 1995 r. na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, rozwoju kadr i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, poprawy jakości kapitału ludzkiego przez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji…
Miasto i Gmina Pilawa
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Miasto i Gmina Pilawa jest jednostką samorządu terytorialnego, położoną na terenie południowo - wschodniego Mazowsza, w odległości ok. 55 km od Warszawy, przy węźle kolejowym Warszawa-Lublin, Łuków Skierniewice. W skład gminy wchodzi 11 sołectw wraz…
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Związek jako organizacja pracodawców działa aktywnie w III sektorze na rzecz swoich członków oraz zajmuje się sprawami istotnymi z punktu widzenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na poziomie krajowym oraz europejskim. Przedstawiciele…
Gmina Suwałki
podlaskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Suwałki jest samorządem położonym w północno-wschodniej części Polski. Polodowcowy krajobraz oraz cenne walory przyrodnicze skupione na terenie samorządu sprawiają, iż gmina jest regionem o dużej atrakcyjności turystycznej. Samorząd z sukcesem…
Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze"
mazowieckie, Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania (LGD) "Północne Mazowsze" działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 i wdraża Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. LSR jest podstawowym…
Gmina Złotniki Kujawskie
kujawsko-pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jednostka Samorządu terytorialnego wykonująca zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)
ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny
śląskie, Administracja centralna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem…
Rural Development Roman Dybko
mazowieckie, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Rural Development Roman Dybko to jednoosobowa działalność gospodarcza, której główną działalnością jest organizacja szkoleń i konferencji oraz doradztwo dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych dla rolnictwa i przedsiębiorstw sektora rolnego. Firma z…
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zostało zarejestrowane 7 kwietnia 2005 roku. Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy…
GMINA JABŁONNA LACKA
mazowieckie, Jednostka samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu terytorialnego, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, stwarzania odpowiednich warunków dla ludności, jak również rozwijania przedsiębiorczości, kultywowania tradycji, inwestowanie w infrastrukturę techniczną i…