Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
małopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju cyfrowego, wspierającej działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla…
GMINA CEKCYN
kujawsko-pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Cekcyn to wiejski samorząd stawiający na rozwój lokalny w oparciu o turystykę wiejską i wykorzystujący zasoby przyrodnicze i kulturowe Borów Tucholskich. Naszym celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i…
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
mazowieckie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
RZGW w Warszawie jest organem administracji rządowej w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi i powierzchniowy,i. Planuje gospodarowanie wodami, koordynuje działania w zakresie ochrony przed powodzią i suszą oraz wdraża prawodawstwo UE.
Fundacja Twórczości Ludowej "Cepeliada"
lubuskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Co roku w Nowej Soli fundacja jest organizatorem "Festiwalu Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego Cepeliada" mającego na celu m.in. promowanie i pielęgnowanie regionalnych tradycji i sztuki ludowej (śpiewu, tańca, obrzędów, rękodzieła artystycznego,…
Gmina Nowy Wiśńicz
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Nowy Wiśnicz to gmina miejsko - wiejska o liczbie mieszkańców 13 625.Gmina w latach 2009-2016 pozyskała wiele funduszy unijnych oraz krajowych. Co roku pozyskuje środki z FOGR oraz stara się o pozyskanie funduszy na zadania związane z…
Gmina Korzenna
małopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Korzenna posiada liczne doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskich jak również ze środków krajowych. W poprzedniej perspektywie finansowej pozyskano łącznie ok 26 mln złotych. W ramach realizowanych…
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
mazowieckie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michałą Oczapowskiego jest biblioteką naukową podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada oddział w Puławach. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny…
Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
mazowieckie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Mazowiecko-Podlaskie Stow. Agroturystyczne działa od 1996 roku na terenie wsch. Mazowsza. Zrzesza ok. 60 członków, swym zasięgiem obejmuje 9 powiatów. Nasza działalność to m.in. promocja regionu, turystyki, żywności - produktów tradycyjnych i…
Związek Gmin Pomorskich
pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Organizacja powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, pod nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Po…
Akdemickie Centrum Badań i Rozwoju przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
dolnośląskie, Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pochodzimy z różnych katedr i poruszamy się w innych obszarach badawczych, ale łączy nas chęć praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy,…