Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Gmina Żukowo
pomorskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Żukowo to malowniczy teren położony na pojezierzu kaszubskim kilkanaście kilometrów od Trójmiasta. Obejmuje 16 395 ha na które składają się m.in. miasto Żukowo i 22 sołectwa. O charakterze gminy świadczą przede wszystkim jej mieszkańcy którzy…
Koło Gospodyń Wiejskich w Potworowie Potworowianki
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Koło Gospodyń Wiejskich w Potworowie powstało w 2018 r. i była to oddolna inicjatywa wynikającą z zaangażowania i odpowiedzialności społeczności lokalnej miejscowości Potworów. KGW w Potworowie współpracuje z samorządem gminnym radą sołecką Grupą…
Urząd Gminy Augustów
podlaskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Ziemia augustowska jest terenem o znakomitych warunkach naturalnych sprzyjających rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Atutem rolnictwa jest dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura…
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY - SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2
pomorskie, Szkoła lub placówka oświatowa
Głównym zadaniem placówki jest tworzenie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do rozwoju intelektualnego psychicznego i fizycznego a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie wiadomości i umiejętności które…
Gmina Kutno
łódzkie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Kutno leży w samym sercu Polski. Jest idealnym miejscem dla każdego kto chciałby odpocząć pooddychać świeżym powietrzem podziwiać piękno przyrody czy poznać ciekawą historię i kulturę. W celu poszerzenia wiedzy na temat dziejów naszego regionu…
Fundacja na rzecz edukacji i rozwoju regionu zachodniopomorskiego Fabryka Języka Szczecin
zachodniopomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Fabryka Języka to jednostka która posiada bardzo duże doświadczenie w obszarach aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz młodzieży i osób wykluczonych społecznie. Do tej pory udało się nam skutecznie i efektownie zrealizować kilka dużych…
Krajowy Klaster Produktu Regionalnego Lokalnego i Tradycyjnego
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Krajowy Klaster Produktu Regionalnego to stowarzyszenie które powstało z myślą o lokalnych rzemieślnikach i dla nich. Zrzeszamy przede wszystkim producentów żywności. Naszym celem jest pomoc w usprawnieniu produkcji promocja i wsparcie w osiąganiu…
Pro Silesia - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dolnego Śląska
dolnośląskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem fundacji jest poprawa poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska realizowana poprzez wspieranie szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego społecznego naukowego zdrowotnego i kulturalnego regionu Dolnego Śląska. Na rzecz rozwoju fundacja chce…
INKUBATOR BIOGOSPODARKI NOWA ZIEMIA OBIECANA Sp. z o.o.
łódzkie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Inkubator Biogospodarki Nowa Ziemia Obiecana jest spółką non -profit i specjalizuje się w innowacyjnych projektach gospodarki cyrkularnej i odnawialnych źródeł energii zarządzaniem zmianą i inkubacją innowacyjnych projektów.
Fundacja Wspierania i Ochrony Dziedzictwa Kultury i Architektury Wsi „EDWARDÓWKA”
lubelskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja została zarejestrowana z końcem roku 2021 i rozpoczyna działalność. Celem działania Fundacji jest inicjowanie wspieranie i organizowanie działalności oświatowej i kulturalnej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kultury i architektury wsi…