Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
OŚRODEK KULTURY W JASTROWIU
wielkopolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Ośrodek Kultury w Jastrowiu jest samorządową instytucją kultury. Realizujemy zadania związane z organizacją różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę i promocję amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenie warunków do rozwoju…
Województwo Wielkopolskie/Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
wielkopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Zespół Parków wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Celem działania Zespołu Parków jest zapewnienie kompleksowej ochrony terenów podległych…
Sołectwo Mochy
wielkopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Aktywna działalność na terenie wsi. Integracja mieszkańców - dzieci, młodzieży, osób starszych. Wspieranie działań organizacji społecznych. Współpraca z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami z terenu Gm. Przemęt.
Gmina Zwierzyniec
lubelskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Gmina Zwierzyniec jest gminą miejsko-wiejską. Położona jest w południowej części województwa lubelskiego w powiecie zamojskim. Układ przestrzenny Gminy Zwierzyniec zdeterminowany jest warunkami przyrodniczymi i zaszłościami historycznego rozwoju…
Stowarzyszenie MARTINUS
opolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie MARTINUS zostało założone w listopadzie 2018 roku. Zajmuje się głównie działaniami ukierunkowanymi na wzmocnienie więzi lokalnych, zachowanie tradycji kultury i rozwój lokalnego dziedzictwa. Działa od krótkiego okresu czasu, jednak…
Stowarzyszenie Kulturalno Artystyczne SART
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie Kulturalno Artystyczne SART na rynku lokalnym działa prawie 20 lat. Zrzesza artystów z Iławy i okolic. Są to malarze, rzeźbiarze, graficy, twórcy ludowi zajmujący się szydełkowaniem, hafciarstwem, tworzeniem biżuterii, krawiectwem…
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie
wielkopolskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Działalność MGBP w Kleczewie opiera się na promocji czytelnictwa na terenie gminy Kleczew. Biblioteka posiada również bogatą ofertę kulturalną. Pozyskujemy środki zewnętrzne i realizujemy projekty o zróżnicowanej tematyce. Przy fili w Budzisławiu…
Fundacja Powiatu Mogileńskiego
kujawsko-pomorskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Fundacja Powiatu Mogileńskiego powstała w 2010 roku. Siedzibą organizacji są Bielice 20. Fundacja została powołana uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego 31 marca 2010 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 17 maja 2010 r. Cele Fundacji…
Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie
wielkopolskie, Inne niż wyżej wymienione
Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie jest samorządową instytucja kultury w pow. złotowskim woj.wielkopolskie z ogromną historią walki o polskość. Dom Polski dzieło przodków. Ma on swoje szczególne miejsce na historycznej i współczesnej mapie…
M-GOK w Ślesinie
wielkopolskie, Jednostka samorządu terytorialnego
Zrealizowaliśmy samodzielnie dwa projekty w ramach PROW .Posiadamy bazę lokalową, 3 sale konferencyjne, salę widowiskową ze sceną na 200 miejsc, galerię .