Aktualności

Grupa 25 osób stoi na zewnątrz przy budynku pod ażurowa konstrukcja dachu po której pnie się zielona roślina. Wśród tych osób jest pan Zbigniew Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz pani Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, którzy trzymają tabliczkę. Na górze tabliczki widnieją logotypy projektowe: logo Unii Europejskiej (okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle), logo województwa lubelskiego (napis Lubelskie smakuj życie), logo Krajowej Sieci obszarów wiejskich (trzy kolorowe drzewa z napisem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich), logo Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (biały domek, zielone pola, czerwone kłosy, niebieskie niebo w kole otoczonym ośmioma niebieskimi gwiazdami) z napisem pod spodem: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Poniżej widnieje nazwa „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich”. Wyjazd studyjny po Portugalii w dniach 27.11-02.12.2022 r. dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych i producentów lokalnych produktów z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Wyjazd studyjny do Portugalii pn.: „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich” dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych, producentów lokalnych produktów z obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego

W dniach 27.11.-02.12.2022 odbył się wyjazd studyjny do Portugalii pn.: „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich” dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych, producentów lokalnych produktów z obszarów…