Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubelskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szkolenie dla LGD w dniach 26-27 kwietnia 2018 r.

30.04.2018

         W dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Niedrzwicy Dużej odbyło się dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego.

         Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pana Edmunda Bożeńskiego. Pierwszego dnia przedstawiciele Oddziału Wdrażania omówili wskaźniki i zaangażowanie środków, a także sposób informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW. Kolejny i ostatni wykład tego dnia poprowadzili przedstawiciele Oddziału Autoryzacji Płatności na temat poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

          Drugi dzień szkolenia rozpoczął się prezentacją Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. Kolejny wykład poprowadzili pracownicy Oddziału Autoryzacji Płatności omawiając wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwijania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020”.  Po przerwie kawowej przedstawiciel Oddziału Kontroli opowiedział o kontroli beneficjentów w projektach: podejmowanie, rozwijanie, granty oraz w LGD.  Szkolenie zakończyło się wystąpieniem  pracownika Oddziału Zamówień Publicznych pt. „Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach w ramach PROW 2014-2020”.

 

           

Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego.
                                                                                                                                       

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009