Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubelskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Ogłaszamy nabór kandydatów na wyjazd studyjno-szkoleniowy do Austrii w terminie 20-26 maja 2018 r.

23.04.2018

Ogłaszamy nabór kandydatów na wyjazd studyjno – szkoleniowy
do Austrii w terminie  20 – 26 maja 2018 roku

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników wyjazdu z przedsiębiorczością i turystyką regionu Tyrol (Austria Zachodnia). Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu Tyrolu pomoże w realizacji zakładanego celu.

1.      Termin wyjazdu: 20 – 26 maja 2018 roku (wyjazd i powrót: Miasto Lublin)

2.      Organizator wyjazdu - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi oraz ubezpieczenie. Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego.

3.      Obligatoryjne punkty programu wyjazdu:

·         spotkania z przedstawicielami LGD z terenu Tyrolu (Austria);

·         spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami realizującymi projekty turystyczne na terenie Tyrolu;

·         wizytacje w gospodarstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją produktów regionalnych charakterystycznych dla Tyrolu;

·         wizytacje w gospodarstwach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią produktów lokalnych.

4.      Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu. W wyjeździe będą mogli wziąć udział:

·         Wyłącznie przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego.

5.      Uczestników mogą zgłaszać wyłącznie Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Lubelskiego. Każda Lokalna Grupa Działania może zgłosić wyłącznie 1 uczestnika.

6.      W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

·         ocena formalna, w tym: terminowość zgłoszenia, kompletność zgłoszenia;

·         ocena merytoryczna kandydata.

                               Karta zgłoszeniowa (pobierz)

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik może zostać obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane. 

Kompletne zgłoszenia w formie pisma przewodniego wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową będącą załącznikiem do pisma, prosimy dostarczyć: osobiście, przesłać pocztą lub przekazać skany dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.frankiewicz@lubelskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2018 roku. Za datę przyjęcia przyjmuje się fizyczną datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na adres: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul Marii Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009