Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubelskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Szkolenie dla LGD w terminie7-8 grudnia 2017 r. za nami

11.12.2017

            W dniach 07-08 grudnia  2017 roku w Okunince odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego pt.: „Wsparcie dla LGD w procesie realizacji zadań wynikających z umowy ramowej”.

         Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Edmunda Bożeńskiego przybyłych gości. W szkoleniu uczestniczył także Zastępca Dyrektora Departamentu PROW Pan Mateusz Winiarski. Pierwszego dnia przedstawiciele Oddziału Wdrażania projektów PROW 2014-2020 omówili wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji-wskaźniki/sprawozdania z realizacji LSR. Przedstawiono również wybrane zagadnienia z zakresu postępowania z protestami. Po przerwie obiadowej Pan Włodzimierz Kołton przedstawił prezentację na temat: „Biznesplan – zmiany wynikające z wprowadzenia nowego wzoru wniosku”. Ostatni wykład dotyczył tematyki z zakresu wniosku o płatność 19.4 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji - omówienie formularza i podstawowych informacji, które są niezbędne do złożenia wniosku.  Po części merytorycznej nastąpił blok pytań i gorąca dyskusja.

          Drugi dzień szkolenia rozpoczęli pracownicy Oddziału Płatności omawiając zagadnienia dotyczące wniosku o płatność w zakresie projektów grantowych, a także temat: „Projekty grantowe - konsekwencje zmian procedury oceny”. Po przerwie kawowej przedstawiciel Oddziału Zamówień Publicznych opowiedział o postępowaniu ofertowym w ramach PROW.  Szkolenie zakończyło się wykładem Pana Jana Strojnowskiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na temat zmiany ustawy o ochronie danych osobowych i jej konsekwencjach dla LGD.

 

Szkolenie finansowane było w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009