Baza Partnerów KSOW

Wyczyść filtry
Gmina Głogów Małopolski
podkarpackie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Po wszystkie informacje na temat działalności gminy zapraszamy na naszą stronę internetową www.głogow-mlp.pl
Przemysław Moszczyński
warmińsko-mazurskie, Osoba fizyczna
Jestem sołtysem sołectwa Stradomno gdzie wspieram mieszkańców i dbam o rozwój wsi.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA LASECZNO
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno powstało w 2015 roku. Misją naszą jest aktywizowanie społeczne i kulturalne mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Misję tę realizujemy poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych rajdów…
STOWARZYSZENIE WIEPRZOWINA POLSKA
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszenie producentów rolnych i wspólna ochrona interesów rolnika. Staramy się pomóc w trudnej sytuacji producentów trzody chlewnej związanej z wystąpieniem ASF pozyskiwanie nowych kontrahentów poszerzać wiedzę na…
Bogusław Mariusz Tyczkowski
podlaskie, Osoba fizyczna
Działalność gospodarcza oparta na produkcji zwierzęcej i roślinnej.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASECZNIE
warmińsko-mazurskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Ochotnicza Straż Pożarna w Lasecznie angażuje się w działania społeczne. Aktywnie włącza się w realizację inicjatyw mających na celu aktywizację lokalnej społeczności. Jest współorganizatorem festynu rodzinnego Laseczniada i turnieju piłkarskiego o…
Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa MM Prestige Sp. z o.o.
podkarpackie, Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)
Szkolenia BHP ppoż nadzór bhp w firmie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej udział w akcjach charytatywnych kulturalnych i sportowych.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI NOWIECZEK
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem działania stowarzyszenia jest 1 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego kulturalnego i gospodarczego wsi Nowieczek 2 integracja mieszkańców wsi przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu 3 wspieranie…
STOWARZYSZENIE RAZEM DLA TARCHAŁ WIELKICH I OKOLICY
wielkopolskie, Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie 1. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2. Działalności charytatywnej 3. Podtrzymywania tradycji…
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
warmińsko-mazurskie, Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Strategicznym przedmiotem działalności GOK Laseczno jest szeroko pojęta kultura. Celem podstawowym jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury podejmowania działań dla zachowania tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego gminy Iława…