|

„Zielarstwo- od tradycji do współczesności”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. plakat zapraszający na wydarzenie „Zielarstwo- od tradycji do współczesności”. W górnej części po lewej stronie herb powiatu łęczyńskiego oraz tytuł „Zielarstwo- od tradycji do współczesności”. Poniżej zdjęcie ziół w kamionkowej misce na drewnianym blacie. Poniżej zdjęcia informacje na temat operacji. W części dolnej logotypy: flaga Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020 oraz napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Powiat Łęczyński przystąpił do realizacji projektu pn. „Zielarstwo- od tradycji do współczesności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zorganizowane szkolenie teoretyczne pn. „Tworzenie partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz możliwe źródła finansowania swojej działalności”. Szkolenie planowane jest w formie stacjonarnej.

Dodatkowo zostaną zorganizowane warsztaty zielarskie w Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz w Krainie Rumianku oraz jednodniowe warsztaty w Centrum Edukacji Zielarskiej „Tymiankowy smak Fajsławic.

Grupą docelową będą mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Osoby te będą reprezentowały podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powiatu: członkowie kół gospodyń wiejskich (KGW), podmioty odpowiedzialne za rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, w tym promocję, współpracę z sektorem prywatnym i NGO w zakresie kultury i turystyki, wsparcia przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, inwestycji z terenu powiatu łęczyńskiego.

Ponadto zostanie wydany Poradnik zielarski- Moc ziół, czyli jakie siły drzemią w naturze, w którym zostaną zawarte informacje oraz najciekawsze zastosowania dotyczące najpopularniejszych ziół, które występują na terenie powiatu łęczyńskiego. Celem publikacji będzie prezentacja różnorodności zastosowań wybranych ziół oraz poszerzanie wiedzy odbiorców.

Na zakończenie planowana jest organizacja konkursu kulinarnego, którego celem będzie kultywowanie i upowszechnianie tradycji zielarskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie, promocja walorów wsi wśród mieszkańców powiatu łęczyńskiego oraz promocja potraw przygotowywanych z wykorzystaniem regionalnych ziół, aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich oraz budowa i wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: danie główne (mięsne lub bezmięsne) oraz deser. Komisja konkursowa przyzna nagrody finansowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii.