|

Wyniki Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW

W dniu 13 maja 2021 r. Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW Województwa Lubelskiego zatwierdziła listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Lubelskiego wpłynęło 38 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 23 projekty na kwotę 781 441,83 zł.

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 dla konkursu nr 5/2021