|

Wyjazd studyjny nt. „Dobre praktyki sprzedaży produktów lokalnych na Roztoczu” w ramach projektu „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”

Plakat informuje o organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie wyjeździe studyjnym nt. „Dobre praktyki sprzedaży produktów lokalnych na Roztoczu” w ramach projektu „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”. W lewym górnym rogu logo Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie oraz napis: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym. Zaproszenie kierowane jest do osób należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów, członków organizacji pozarządowych działających na tym obszarze oraz osób wspierających rozwój przedsiębiorczości w tej gminie. Poniżej na tle przedstawiającym słoiczki z produktami lokalnymi, umieszczony został tytuł wyjazdu, a następnie jego terminy: 7 - 8 września 2021 r. Poniżej program wyjazdu z tekstem zachęcającym do udziału: W ramach wyjazdu weźmiesz udział w wykładach nt: "Aspekty prawne dotyczące przetwarzania i sprzedaży produktów lokalnych" oraz " Sprzedaż produktów lokalnych", Warsztatach nt. "Efektywne przygotowanie produktów spożywczych w sposób zachęcający do kupna" oraz " Dziedzictwo kulinarne Gminy Wojciechów – tworzymy listę potraw tradycyjnych", Szkoleniu objazdowym – Produkty lokalne Roztocza – promocja i dystrybucja. Po prawej stronie na zielonym tle napis: Zgłoś się już dziś!! Liczba miejsc ograniczona! tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22 e-mail: gok@agroturystyka.pl lub osobiście w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Poniżej na pomarańczowym tle napis: Wyjazd realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w ramach projektu pn. „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji” oraz Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W części dolnej plakatu umieszczono logotypy od lewej strony: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie; Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pod logotypami umieszczono napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w ramach projektu „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji” organizuje wyjazd studyjny. nt. „Dobre praktyki sprzedaży produktów lokalnych na Roztoczu”.

Wyjazd odbędzie się w dniach 7 – 8 września 2021 r. W programie szkolenie stacjonarne, podczas którego uczestnicy poznają aspekty prawne dotyczące przetwarzania i sprzedaży produktów lokalnych oraz zasady sprzedaży tych produktów oraz wezmą udział w Warsztatach, podczas których  poznają sposoby efektywnego przygotowania produktów spożywczych w sposób zachęcający do kupna i stworzą własną listę potraw tradycyjnych. W drugim dniu wyjazdu planowane jest szkolenie objazdowe po punktach sprzedaży bezpośredniej Roztocza.