|

Relacja z wizyty studyjnej „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym”

Zdjęcie przedstawia uczestników wizyty studyjnej „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym”

Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Ułęskie Święto Jabłka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2020-2021 na podstawie umowy nr 11/2021 zawartej w dniu 22 czerwca 2021 r., której celem jest „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”.

W ramach zadania pn. „Ułęskie Święto Jabłka” biblioteka realizuje Działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”, na który otrzymała dofinansowanie w kwocie 58 058,80 zł. na: wizytę studyjną pn. „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym”, warsztaty kuchni molekularnej pn. „Dla Smakoszy” oraz piknik pn. „Jabłkowy Piknik Rolniczy”.

W dniach 22 – 24 lipca 2021 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym”. Program obejmował wizytę w gospodarstwie agroturystycznym „Willa Dzika Róża”, wizytę w rodzinnej tłoczni soków w Samborcu, zwiedzanie Sandomierza, wizytę w Fundacji Świętokrzyski Ogród Inspiracji w Andruszkowicach, wizytę w gospodarstwie ogrodniczym „Szymanówka" w Pawłowie, pobyt w „Winnicy Sandomierskiej”
 w Górach Wysokich, zwiedzanie Winnicy „Na Zawrociu” w Pęchowie, zwiedzanie Winnicy „Nobilis” w Faliszowicach, z
wiedzanie Winnicy „Król” w Radoszkach.