|

Jak zarejestrować, wypromować i dobrze sprzedać produkt regionalny i tradycyjny?

Plakat informuje o szkoleniu pt. ,,Jak zarejestrować, wypromować i dobrze sprzedać produkt regionalny i tradycyjny?” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Domem Kultury w Kraśniczynie, które odbędzie się 30.08.2021 r. od godz. 10.00 do 13.00 w Domu Kultury w Kraśniczynie pod adresem ul. Polna 2A, 22-310 Kraśniczyn. Szkolenie będzie się odbywać z podziałem na 3 grupy po 5 osób po 1 godz. z zachowaniem obowiązujących zaleceń epidemicznych GIS. Do udziału zapraszamy osoby z terenów wiejskich Województwa Lubelskiego. Ilość miejsc ograniczona max. 15 osób. Zgłoszenia i Informacja pod nr. tel. + 48 724 191 560 oraz +48 579 470 765. Na górze plakatu, od lewej flaga Unii Europejskiej, logo Krajowej Sieci Obszarów wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej napis „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przy współpracy JR KSOW Województwa Lubelskiego na dole rysunki kwiatów żółtych i czerwonych

Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Domem Kultury w Kraśniczynie realizuje formę operacji szkolenie pt. ,Jak zarejestrować, wypromować i dobrze sprzedać produkt regionalny i tradycyjny?” organizowanego w ramach operacji pn. ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021.

Celem operacji jest: Transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych wspierającej rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.