|

Jabłkowy Piknik Rolniczy

Plakat dotyczy organizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ułężu Jabłkowego Pikniku Rolniczego. Na czerwonym tle, po lewej strony widnieje soczyste, dojrzałe jabłko, na górze tekst o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu zaprasza na imprezę plenerową Jabłkowy Piknik Rolniczy, po lewej stronie widać logo Gminy Ułęż, na dole podano program pikniku Występ dzieci z miejscowych szkół, podsumowanie projektu Ułęskie Święto Jabłka, występ gminnego koła teatralnego, quiz przyrodniczy Koło Juniorów 102, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Jabłuszkowy sad marzeń", ogłoszenie wyników konkursu na "Najsmaczniejszą potrawę z jabłkiem", ogłoszenie wyników konkursu na "Najpiękniejsze stoisko z jabłkiem", występ Zespołu Czerniczanki z Kapelą, występ Zespołu "Cyganeria", zespół muzyczny REFLEX oraz wiele innych atrakcji. Wydarzenie ma miejsce w miejscowości Korzeniów dnia 5 września o godzinie 14. W dolnym prawym rogu widnieje koszyk wiklinowy z pięknymi czerwonymi jabłuszkami. Na dole plakatu widoczne są logotypy Unii Europejskiej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Ułęskie Święto Jabłka” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na  lata  2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Realizując Działanie 9: „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”, spójne z celem operacji poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację Jabłkowego Pikniku Rolniczego w Korzeniowie. Projekt adresowany jest do wszystkich grup społeczności lokalnej. Piknik pn. „Jabłkowy Piknik Rolniczy” odbędzie się dnia 5 września 2021 r., na placu przy Remizie Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniowie w godzinach od 14:00 do 19:00. Na placu zaprezentuje się 5 stoisk wystawienniczych w tym 3 stoiska przygotowane przez dodatkowych partnerów KSOW biorących udział w projekcie – KGW Korzeniów, KGW Sobieszyn, KGW Zosin. W trakcie pikniku przeprowadzone będą konkursy na najsmaczniejszą potrawę z jabłkiem oraz najpiękniejsze stoisko z jabłkiem. Podczas pikniku odbędzie się pokaz kulinarny, gotowanie na żywo - szefa kuchni z restauracji „Gościniec pod Lasem” z udziałem dzieci i dorosłych. Motywem przewodnim pokazu będą zdrowe i sezonowe dania sporządzone na bazie jabłek. Uczestnicy imprezy będą mogli degustować dania z karty „Jabłko na Widelcu”. Oprócz gotowania udzielane będą porady kulinarne, widowisko teatralne z udziałem Gminnego Koła Teatralnego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu. Dla miłośników malowania, będzie ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Jabłuszkowy sad marzeń”. Chętni dostarczą swoje prace do biblioteki, a rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi podczas pikniku, na którym będzie można obejrzeć wszystkie dostarczone prace plastyczne, wyeksponowane na przygotowanej wystawie.   

Piknik pn. „Jabłkowy piknik rolniczy” jest idealną formą realizacji operacji, dzięki której nastąpi wymiana doświadczeń i dalsze kontakty pomiędzy przedstawicielami producentów produktów żywnościowych, mieszkańcami z Gminy Ułęż, z powiatu Ryckiego a społecznością lokalną. Realizacja operacji w formie pikniku podsumowującego projekt pn. „Ułęskie Święto Jabłka” przyczyni się do zwiększania współudziału zainteresowanych stron we wdrażaniu pomysłów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Informacja o udziale w konkursach jest umieszczona na:

  • stronie internetowej Urzędu Gminy Ułęż,
  • na portalu społecznościowym Fb Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu,
  • Ponadto jest udostępniona wszystkim dodatkowym partnerom KSOW drogą mailową.

Planowany termin pikniku: 5 września 2021 r.

Termin realizacji operacji: Od 01.06.2021 r. do 29.10.2021 r.