|

„Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi”

Grafika informująca o operacji „Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi”. Na górze grafiki logotypy: flaga Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej napis Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Gmina Wojciechów w ramach operacji „Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi” realizuje film promujący gminę Wojciechów i działania współfinansowane z PROW 2014-2020 w Gminie Wojciechów. W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania 3: Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.

W ramach realizowanej operacji powstanie film gromadzący i promujący działania współfinansowane z PROW 2014-2020 w gminie Wojciechów oraz promujący gminę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego.  Zdjęcia do filmu będą wykonywane na terenie Gminy Wojciechów.

Tematyka do filmu:

- zgromadzone działania – zrealizowane operacje współfinansowane z PROW 2014-2020 w Gminie Wojciechów,

- dziedzictwo kulturowe, atrakcje turystyczne, potencjał ekonomiczny, społeczny
i środowiskowy Gminy Wojciechów, promocja wsi jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego,

- działania infrastrukturalne, nowe technologie, działalność gospodarcza i usługowa.

Operacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, mieszkańców województwa lubelskiego a także mieszkańców Gminy Wojciechów i pobliskich miejscowości. Poprzez realizację tego projektu zostaną zgromadzone i upowszechnione przykłady operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014 – 2020.