|

,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie”

Plakat informuje o imprezie plenerowej ,, Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich na ludowo” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Domem Kultury w Kraśniczynie, która odbędzie się 31.07.2021r. od godz. 16.00 do 21.00 w Boniewie, Boniewo 43 gmina Fajsławice. W programie przewidziana jest prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs na przyśpiewkę biesiadną, zawody sołectw na wesoło, występy zespołów śpiewaczych ,,Fajsławianki", ,,Siedliszczanki", ,,Biesiadnie" z recitalem wystąpi - Piotr Jaworski, zabawa biesiadna z potańcówką do której zagra: Kapela z Gorzkowa, Formacja Muzyczno-Kabaretowa ,,Czarny Salceson" o raz o kiermaszu kulinariów i rękodzieła na którym można zakupić specjały kulinarne od KGW, rękodzieło twórców ludowych z Lubelszczyzny, produkty ekologiczne, sery z ziołami, miody, bio-konopie. W trakcie imprezy przewidziana jest licytacja prac rękodzielniczych na cel charytatywny. Dla dzieci przewidziane są gry i zabawy - animacje plenerowe.

Partner KSOW Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach wraz z partnerami: Gminą Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Domem Kultury w Kraśniczynie realizuje imprezę plenerową ,,Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich na ludowo” i szkolenie pt. ,,Sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie - produkt lokalny, tradycyjny, regionalny jako dodatkowe źródło dochodu gospodarstw rolnych i KGW" organizowane w ramach operacji pn. ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2020-2021.

Celem operacji jest: Transfer wiedzy i zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych wspierającej rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.